Vervolgtraject nachtlawaai verminderen met technologie

Samen met KU Leuven, stad Gent en UGent starten we een vervolgtraject rond nachtlawaai. We breiden onze testen verder uit met het aansturen van de openbare verlichting en projecties op straat en onderzoeken het effect van een klassieke campagne.

Over het onderzoek

Proefproject (2021 - 2023)

 • In een proefproject onderzochten we eerder in de Naamsestraat of nachtlawaai automatisch vastgesteld kan worden en of we met ‘nudging’ dit nachtlawaai op straat konden verminderen.
 • In 2023 brachten we het geluidsklimaat in een aantal andere doortrekkersstraten in kaart.

Vervolgproject (2024 - 2026)

We starten een vervolgproject, samen met KU Leuven, stad Gent en UGent, om een stadsbreed zicht te krijgen op nachtlawaai.

 • We onderzoeken op verschillende soorten locaties in de binnensteden nachtlawaai.
 • We testen een aantal preventieve beïnvloedingstechnieken (‘nudging’).

Hoe onderzoeken we dat?

 • We monitoren het storend nachtlawaai (geluidsniveau, toonhoogte en frequentie) via geluidssensoren. We nemen geen geluid op.
 • Via artificiële intelligentie categoriseren we het geluid op basis van oorsprong bv. mensen die roepen of zingen, motorisch geluid, muziek …
 • Samen met onderzoekers van KU Leuven en UGent testen we in Leuven en Gent verschillende preventieve beïnvloedingstechnieken (‘nudging’).
  • In Leuven bouwen we verder op de eerder geteste technieken: het aansturen van de openbare verlichting en projecties op straat.
  • We onderzoeken het effect van een klassieke campagne en testen een nieuwe nudgingtechniek.

Wat doen we met het resultaat?

 • Door op verschillende soorten locaties nachtlawaai in kaart te brengen, krijgen we een stadsbreed zicht op nachtlawaai.
 • Alle objectieve geluidsdata, geanonimiseerde meldingen, weersomstandigheden en evenementen worden samengevoegd in een dashboard.
 • Stadsmedewerkers en politie krijgen zo een beter zicht op het totaalplaatje van nachtlawaai, kunnen gerichter nudgingtechnieken inzetten en opgetreden waar nodig.

Timing

Van 1 maart 2024 tot 28 februari 2026.

Dit project kadert binnen de EFRO/FIO projectoproep City of Things. De totale projectkost bedraagt € 1.666.616 voor alle projectpartners samen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.