Binnennummering aanvragen

Ben je eigenaar van een pand dat is onderverdeeld in woonentiteiten op basis van een vergunning of vergund geachte opdeling? Dan moet je rekening houden met een aantal regels voor de binnennummering.

Welke panden krijgen een officiële binnennummering?

Alle panden die vergund geacht of vergund zijn als meerdere kamers, studio’s of appartementen (eventueel in combinatie met een kantoor, handelsruimte, …).

Gebouwen met alleen een handel- of kantoorfunctie krijgen geen binnennummers.

Hoe officiële binnennummering aanvragen?

Je hoeft binnennummering niet zelf aan te vragen.

 • Kreeg je voor de opdeling een omgevingsvergunning? Dan vind je de officiële binnennummering terug in de goedgekeurde vergunning en op de plannen.
 • Blijkt uit een controle woningonderzoek, politiecontrole of inschrijving dat er nog geen officiële binnennummering is? Dan neemt de stad contact op met de eigenaar of de gebouwverantwoordelijke om de binnennummering toe te kennen.

Hoe kennen we officiële binnennummering toe?

 1. We starten een dossier voor binnennummering op.
  • We kennen de binnennummering toe op basis van de vergunning of de vergund geachte opdeling van het pand. Het college keurt de officiële binnennummering goed.
  • We maken een draadplan op. Dat is een grondplan van de verschillende bouwlagen.
  • We brengen de eigenaar of de gebouwverantwoordelijke schriftelijk op de hoogte van de officiële binnennummering.
 2. De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke past de officiële binnennummering toe door:
  • Alle huurders schriftelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe binnennummering.
  • De officiële binnennummering goed leesbaar en duurzaam aan te brengen op bellen, brievenbussen en toegangsdeuren. Je volgt daarbij het draadplan en de regels in het politiereglement (hoofdstuk 1.5.1. Nummering van huizen en gebouwen).
  • De nieuwe nummering toe te passen in huurcontracten.
  • De binnennummering op bellen, brievenbussen en deuren in perfecte staat te houden.

Hoe wordt een binnennummer bepaald?

De binnennummering bestaat uit maximaal 4 cijfers zonder leestekens of spaties (bv. 0201):

 • De eerste 2 cijfers verwijzen naar de verdieping
 • De laatste 2 cijfers verwijzen naar de volgorde van de entiteiten op de verdieping
 • De nummering gebeurt met de klok mee ten opzichte van de hoofdtoegang of -trap naar de verdiepingen (van links naar rechts).

Uitzondering: binnennummering van kamer of studio via kotmadamformule

De binnennummering van een kotmadamformule bestaat uit maximaal 4 tekens zonder leestekens of spaties (bv. 01k2):

 • De eerste 2 cijfers verwijzen naar de verdieping
 • De laatste 2 cijfers verwijzen naar de woongelegenheid: k + cijfer (maximaal 3 kamers of 1 studio toegelaten)
 • De nummering gebeurt met de klok mee ten opzichte van de hoofdtoegang of -trap naar de verdiepingen (van links naar rechts)
 • De nummering van de woongelegenheden loopt door over de verdiepingen heen (bv. 01k1, 02k2, 02k3).

Prijs

De binnennummering en het draadplan zijn gratis.

De kosten om de binnennummering aan te brengen op bellen, brievenbussen en toegangsdeuren zijn voor de eigenaar van het gebouw.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.