Buurtfeest

Organiseer je een wijk-, buurt- of straatfeest? Dan kan je rekenen op steun van de stad.

Welke steun krijg je van de stad?

Maak je geen gebruik van deze ondersteuning?
Dan kan je voor je buurtfeest een subsidie van € 250 aanvragen.

Subsidie voor culturele act

De stad betaalt ook het grootste deel van een culturele act (concert, straattheater ...) op je buurtfeest. Die vraag je apart aan.
Vraag subsidie voor cultuur op je buurtfeest aan

Voorwaarden

Leuvens

 • De organisatie is in handen van een Leuvense bewonersgroep of vereniging die openstaat voor alle bewoners van een wijk, buurt of straatfeest.
 • Het feest vindt plaats in Leuven.

Doel

 • Het hoofddoel is sociale contacten versterken in de wijk, buurt of straat en de leefbaarheid verbeteren.
 • Het feest heeft geen politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter.

Grootte

 • Er nemen minstens 25 mensen uit de wijk, buurt of straat deel.
 • Je hebt de goedkeuring van minstens 12 buurtbewoners (12 verschillende adressen).

Publiciteit

 • Je maakt voldoende publiciteit voor de activiteit.
 • Op de uitnodigingen en affiches vermeld je:
  • Dat het om een wijk-, buurt- en straatfeest gaat
  • Met medewerking van de stad

Regels

 • De wettelijke en administratieve regels worden gerespecteerd (politietoelatingen, milieu, ...).
 • Als er schade is aan het openbaar domein (bv. aan groenbeplanting in park) of het materiaal moet de organisator het bedrag betalen dat nodig is om het te vervangen of herstellen.
 • Wegwerpbekers zijn verboden op evenementen in Leuven. Je kan bij de stad gratis herbruikbare bekers lenen.

Wanneer aanvragen?

 • Ten vroegste: 9 maanden voor het feest
 • Ten laatste: 1 maand voor het feest

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel deze informatie
  • Voor elke aanvraag:
   • Contactgegevens van 2 aanvragers (ook rijksregisternummer)
   • Contactgegevens van contactpersoon tijdens buurtfeest
   • Ondernemingsnummer of rijksregisternummer van de organisatie
   • Flyer of affiche (niet verplicht)
   • Locatie buurtfeest
   • Data en tijdstippen van begin en einde buurtfeest
   • Verwacht bezoekersaantal
   • Hoe je buurtfeest gaat bekendmaken
  • Alleen als dit van toepassing is:
   • Dossiernummer van je vergunning voor een vorige editie (niet verplicht)
   • Inplantingsplan
   • Muziekprogramma
   • Data en tijdstippen van op- en afbouw
   • Welke straten afgesloten moeten worden
   • Beschrijving van de muziekactiviteiten
   • Materiaal van de stad dat je wilt lenen
 2. Doe je aanvraag
  Je kan je antwoorden niet opslaan. Zorg dat je voldoende tijd hebt om je aanvraag in 1 keer af te werken.

Vraag vergunning voor buurtfeest aan

Hulp nodig bij je aanvraag?
Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Wanneer krijg je een antwoord met beslissing?

 • De stad vraagt advies aan de stadsdiensten en de politie.
 • Je krijgt een mail met de beslissing over je aanvraag.

Tips en reglement