Buurtfeest

Organiseer je een wijk-, buurt- of straatfeest? Dan kan je rekenen op steun van de stad.

Welke steun krijg je van de stad?

 • Materiaal: tafels, stoelen, tenten, microfoons, podia ...
 • Nadarhekken
 • Kennismaking met de wijkagent
 • Toelating om straat af te sluiten
 • Maak je geen gebruik van deze ondersteuning? Dan kan je voor je buurtfeest een subsidie van € 250 aanvragen.
   

Subsidie voor culturele act

De stad betaalt ook het grootste deel van een culturele act (concert, straattheater ...) op je buurtfeest. Die vraag je apart aan.
Vraag subsidie voor cultuur op je buurtfeest aan

Voorwaarden

Leuvens

 • De organisatie is in handen van een Leuvense bewonersgroep of vereniging die openstaat voor alle bewoners van een wijk, buurt of straatfeest.
 • Het feest vindt plaats in Leuven.

Doel 

 • Het hoofddoel is sociale contacten versterken in de wijk, buurt of straat en de leefbaarheid verbeteren.
 • Het feest heeft geen politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter.

Grootte

 • Er nemen minstens 25 mensen uit de wijk, buurt of straat deel.
 • Je hebt de goedkeuring van minstens 12 buurtbewoners (12 verschillende adressen).

Publiciteit

 • Je maakt voldoende publiciteit voor de activiteit.
 • Op de uitnodigingen en affiches vermeld je:
  • Dat het om een wijk-, buurt- en straatfeest gaat
  • Met medewerking van de stad

Regels

 • De wettelijke en administratieve regels worden gerespecteerd (politietoelatingen, milieu, ...).
 • Als er schade is aan het openbaar domein (bv. aan groenbeplanting in park) of het materiaal moet de organisator het bedrag betalen dat nodig is om het te vervangen of herstellen.

Wanneer aanvragen?

 • Ten vroegste: 9 maanden voor het feest
 • Ten laatste: 2 maanden voor het feest
Geen aanvragen meer voor 23 tot en met 26 september 2021 (WK wielrennen)
Je kon een aanvraag indienen tot 28 februari 2021. Dat was nodig om afspraken te kunnen maken met de WK-organisatie zodat het WK en de randactiviteiten vlot kunnen verlopen. 

Hoe aanvragen?

Bezorg ons het aanvraagformulier:

Downloads

Buurtfeesten van 6 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 (periode WK wielrennen)

Organiseer je iets voor, tijdens of na het WK wielrennen? Hou er dan rekening mee dat je daarvoor geen materiaal kan lenen bij de stad. Gebruik onderstaand aanvraagformulier:

Wanneer krijg je een antwoord met beslissing?

 • De stad vraagt advies aan de stadsdiensten en de politie.
 • Je krijgt een mail met de beslissing over je aanvraag.

Tips en reglement