Erfgoedpremie

Plan je werken aan een pand dat niet beschermd is, maar wel erfgoedwaarde heeft? Dan kan je voor 5 categorieën van werken een premie aanvragen bij de stad.

Wie kan premie aanvragen?

 • Eigenaar van het pand
 • Iemand anders, maar dan moet je een schriftelijke toelating van de eigenaar toevoegen

Voor welke panden?

Panden die aan al deze voorwaarden voldoen:

 • Het pand ligt in Leuven.
 • Het pand is niet beschermd.
 • Het is een erfgoedpand door 1 van deze 3 redenen:
  • Het pand is waardevol bouwkundig erfgoed.
   Dan staat het op minstens 1 erfgoedlijst:
   • Erfgoedinventaris van de stad
   • Erfgoedinventaris van de Vlaamse overheid
   • Erfgoedcluster
    Behoort je huis tot een erfgoedcluster, maar staat het niet op de inventaris van de stad of van de Vlaamse overheid? Dan is het niet zeker dat je in aanmerking komt voor de premie. Contacteer ons
  • Het pand ligt in een 'beschermd stadsgezicht', zonder goedgekeurd beheersplan.
   Dat zie je op het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.
  • Het pand is volgens jou waardevol, maar (nog) niet beschermd of opgenomen in bovenstaande lijsten.

Voor welke werken?

Soort werken

Je kan een premie aanvragen voor 5 categorieën van werken:

 • Werken aan het buitenschrijnwerk (ramen, buitendeuren ...)
 • Werken aan het dak
 • Werken aan de gevel
 • Werken aan de tuin, voortuin, park of paden die bij het pand horen
 • Onderzoek als voorbereiding op de werken
Niet alle werken in deze categorieën komen in aanmerking.
Check of jouw werken in aanmerking komen

Algemene voorwaarden voor de werken

 • De werken verbeteren, herstellen of reconstrueren de zichtbare en waardevolle onderdelen van het erfgoed.
 • De werken vallen onder de verplichtingen van de erfgoedverordening. Met deze premie komen we voor een deel tussen in de financiële uitgaven die je moet doen om aan die verplichtingen te voldoen.
 • Vaak terugkerende onderhoudswerken komen niet in aanmerking (bv. schilderwerken van ramen, deuren, kroonlijst, hekwerk …).
 • Werken die door een andere regelgeving worden opgelegd (zoals energiebesparende maatregelen), komen niet in aanmerking voor de erfgoedpremie, tenzij expliciet vermeld in het reglement.
 • De werken zijn zichtbaar van op het openbaar domein.
 • Je mag pas starten met de werken nadat je erfgoedpremie werd goedgekeurd.
Downloads
Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

Bedrag

 • Je krijgt max. 40% van de geschatte kosten (btw niet inbegrepen).
 • Je krijgt max. € 7.500 per categorie van werken.
  • Je kan voor dezelfde categorie meerdere keren een premieaanvraag indienen, maar het maximumbedrag van € 7.500 per categorie mag niet worden overschreden binnen de 10 jaar.
  • Je kan voor elk van de 5 categorieën werken een aanvraag doen. Je kan dus in totaal max. € 37.500 krijgen.
 • Als je het pand verkoopt binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de premie, moet je de premie terugbetalen.

Wanneer aanvragen?

Voor de start van de werken. Je premieaanvraag moet goedgekeurd zijn voor je mag starten met de werken.

Als de werken al gestart zijn, kan je geen erfgoedpremie meer aanvragen.

Hoe premie aanvragen?

 1. Verzamel documenten en informatie

  • Status van het pand als beschermd monument of stadsgezicht
   Zoek je adres op
  • Beschrijving van de werken
   • Duidelijke beschrijving van de technieken en de materialen die gebruikt worden om de werken uit te voeren (eventueel met een technische fiche)
   • Precieze plaats waar de werken worden uitgevoerd (bijvoorbeeld op een plan aanduiden)
   • Voldoende en duidelijk fotomateriaal
   • Vermoedelijke datum waarop de werken uitgevoerd worden
  • Cultuurhistorisch profiel
   Een cultuurhistorisch profiel is een korte beschrijving van de specifieke kenmerken van je historisch huis.
   Is je pand volgens jou waardevol, maar werd het (nog) niet beschermd of opgenomen op een van de erfgoedlijsten? Voeg dan ook historische documenten toe die aantonen waarom je denkt dat je huis erfgoedwaardig is (foto’s, literatuur, plannen, kaartmateriaal).
  • Offertes voor de werken
   • Kosten opgesplitst per onderdeel
   • Zonder btw (de btw wordt niet meegeteld voor de premie)
   • Duidelijke aanduiding voor welke onderdelen van de offerte je een premie aanvraagt
  • Omgevingsvergunning
   Als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor de werken: de goedkeuring of het bewijs dat je die aanvroeg.
  • Voor rechtspersonen zoals ondernemingen en vzw’s
   • Laatst goedgekeurde en neergelegde jaarrekening (niet ouder dan 1 jaar) met datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering en datum van neerlegging
   • Financieel verslag
    Dit is een onderdeel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de jaarrekening werd goedgekeurd en gaat over de financiële toestand en het beheer. Het bevat:
    • Goedkeuring van de jaarrekening (beslissing over de financiële toestand)
    • Beslissing over de kwijting van de bestuurders en commissaris
    • Goedkeuring van het budget van het volgende jaar
   • Verslag van de commissaris (revisor)
  • Voor verenigingen van mede-eigenaars
   • Laatst goedgekeurde afrekening (niet ouder dan 1 jaar)
   • Verslag van de goedkeuring van de afrekening
  • Voor buitenschrijnwerk
   • Detailtekeningen van de bestaande en nieuwe toestand
    Op de tekeningen zijn de profielen en indelingen van de ramen duidelijk zichtbaar.
   • Opsplitsing van kosten voor het schrijnwerk zelf en het glas
  • Voor andere werken
   • Duidelijke weergave van voor en na de werken (bijvoorbeeld metselwerkverbanden)
  • Voor een aanvraag met verhoogde tegemoetkoming:
   • Bewijs van recht op verhoogde tegemoetkoming
  • Als je niet de eigenaar van het pand bent
   • Schriftelijke toelating van de eigenaar
 2. Doe je aanvraag

  Vraag erfgoedpremie aan

Hulp nodig bij je online aanvraag?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Bevestiging
  Je krijgt een kopie van je aanvraag via mail.
 2. Controle
  We kijken na of je aanvraag volledig is. Soms vragen we extra info op of komen we langs (na afspraak).
 3. Voorstel premiebedrag
  We mailen je het maximale premiebedrag waar je recht op hebt.
 4. Goedkeuring premiebedrag
  Je keurt het premiebedrag goed. Je krijgt een bevestiging van je goedkeuring via mail.
 5. Beslissing over de werken
  Het college van burgemeester en schepenen behandelt je aanvraag. Je krijgt een mail met de beslissing ten vroegste 1 maand en ten laatste 4 maanden na je aanvraag.
 6. Bevestiging bij goedkeuring
  Als de werken goedgekeurd worden, laten we je weten wanneer je met de werken mag beginnen.
 7. Werken uitvoeren
  Je hebt 3 jaar de tijd om de werken uit te voeren. Je kan 1 keer een verlenging van 1 jaar vragen.
  Vroeg je een premie aan voor werken aan een zichtbare gevel? Hang tijdens die werken verplicht een gratis geveldoek van de stad. Hoe je die afhaalt, laten we weten via e-mail.
 8. Uitbetaling aanvragen
  Zijn de werken klaar? Vraag de uitbetaling aan binnen de 6 maanden na de werken.
Voor bepaalde werken heb je ook een omgevingsvergunning nodig.

Hoe uitbetaling aanvragen?

 1. Verzamel de documenten
  • Bewijs dat de werken zijn uitgevoerd (foto's van na de werken, facturen, kastickets …)
  • Bewijzen van aanvragen voor andere premies (de erfgoedpremie die je van ons krijgt, mag samen met de premies van andere overheden of organisaties nooit hoger zijn dan de totale prijs van de werken)
 2. Vervolledig je aanvraag online
  Maximaal 6 maanden nadat de werken klaar zijn.
  • Aanvragen vanaf 1 oktober 2020
   Vraag je uitbetaling online aan
  • Aanvragen van voor 1 oktober 2020
   Als je een erfgoedpremie aanvroeg voor 1 oktober 2020, vraag je uitbetaling aan op papier.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag tot uitbetaling?

 1. Controle
  Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet.
 2. Goedkeuring
  Na goedkeuring onderteken je je aanvraag online.
 3. Uitbetaling
  Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.