Erfgoedpremie

Plan je werken aan een pand dat niet beschermd is, maar wel erfgoedwaarde heeft? Dan kan je voor 5 categorieën van werken een premie aanvragen bij de stad.

Voorwaarden

Pand

 • Het pand ligt in Leuven.
 • Het pand is niet beschermd.
 • Het is een erfgoedpand door 1 van deze 3 redenen:
  • Het pand is waardevol bouwkundig erfgoed.
   Dan staat het op minstens 1 erfgoedlijst:
   • Erfgoedcluster
   • Erfgoedinventaris van de stad
   • Erfgoedinventaris van de Vlaamse overheid
    Behoort je huis tot een erfgoedcluster, maar staat het niet op de inventaris van de stad of van de Vlaamse overheid? Dan is het niet zeker dat je in aanmerking komt voor de premie. Contacteer ons
  • Het pand ligt in een 'beschermd stadsgezicht', zonder goedgekeurd beheersplan.
   Dat zie je op het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.
  • Het pand is volgens jou waardevol, maar (nog) niet beschermd.

Werken

 • Je kan een premie aanvragen voor 5 categorieën van werken:
  • Werken aan het buitenschrijnwerk
  • Werken aan het dak
  • Werken aan de gevel
  • Werken aan de tuin, voortuin, park of paden die bij het pand horen
  • Onderzoek om de werken te kunnen doen
 • De werken verbeteren, herstellen of reconstrueren de zichtbare en waardevolle onderdelen van het erfgoed.
 • De werken vallen onder de verplichtingen van de 'stedenbouwkundige verordening erfgoed'.
Downloads
Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

Bedrag

 • Maximaal 40% van de kostenraming (exclusief btw)
 • Maximaal € 7500 per categorie
 • Je kan voor elk van de 5 categorieën werken een aanvraag doen. Je kan in totaal dus € 37.500 krijgen.
 • Je kan voor dezelfde categorie meerdere keren een premieaanvraag indienen, maar het maximumbedrag van € 7500 per categorie binnen de 10 jaar mag niet worden overschreden.
Als je het pand verkoopt binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de premie, moet je de premie terugbetalen.

Wanneer aanvragen?

Je premieaanvraag moet goedgekeurd zijn voor je start met de werken.

Hoe premie aanvragen?

 1. Verzamel documenten en informatie:

 2. Doe je aanvraag

Vraag erfgoedpremie aan

Kan je zelf geen online aanvraag doen?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet. Medewerkers van de stad kunnen extra info opvragen of ter plaatse komen kijken (op afspraak).
 2. Je krijgt een goedkeuring of afkeuring ten vroegste 1 maand en ten laatste 4 maanden na je aanvraag.
 3. Na goedkeuring voer je de werken uit binnen de 3 jaar. Je kan 1 keer een verlenging van 1 jaar vragen.
  Voor bepaalde werken heb je ook een omgevingsvergunning nodig.
 4. Vroeg je een premie aan voor werken uit aan een zichtbare gevel? Hang tijdens die werken verplicht een gratis geveldoek van de stad. Hoe je die afhaalt, laten we weten via e-mail.
 5. Vraag de uitbetaling aan binnen de 6 maanden na de werken.

Hoe uitbetaling aanvragen?

 1. Verzamel de documenten
  • Bewijzen van de uitgevoerde werken (gedetailleerde facturen, werfverslagen, foto’s …)
  • Bewijzen van aanvragen voor andere premies
 2. Vervolledig je aanvraag online
  Maximaal 6 maanden nadat de werken klaar zijn.
Aanvragen van voor 1 oktober 2020
Als je een erfgoedpremie aanvroeg voor 1 oktober 2020, vraag je uitbetaling aan op papier.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag tot uitbetaling?

 1. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet.
 2. Na goedkeuring onderteken je je dossier online.
 3. Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.