Verblijf in België van minder dan 3 maanden

Kom je naar België voor een verblijf van minder dan 3 maanden? Dan moet je jouw kort verblijf melden bij de stad. Misschien heb je ook een 'visum kort verblijf type C' nodig.

Visum kort verblijf

Als je voor minder dan 3 maanden naar België wil komen en je bent een niet-EU/EER-burger, dan heb je misschien een 'visum kort verblijf type C' nodig. Dat is een sticker die het consulaat van een Schengenland in je paspoort aanbrengt. Het geeft je toestemming om voor een bepaalde periode in de Schengenzone te verblijven.

Bekijk de lijst met nationaliteiten die geen visum voor kort verblijf nodig hebben

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de bevoegde Belgische ambassade of consulaat, of bij de ambassade van het Schengenland dat België vertegenwoordigt in het land waar je woont. Daar krijg je ook info over het visum en de voorwaarden.

Meer info

Bij de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum type C voor de Schengenzone.

Aankomstverklaring bij de stad

Vraag zo snel mogelijk na je aankomst in België een aankomstverklaring aan.

Dat kan alleen als je op een privéadres verblijft.

Hoe aanvragen?

 • Mail naar:
  nietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel van de mail:
  ‘Aankomstverklaring’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + eventuele rijksregisternummer
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document, in kleur)
  • Voor EU/EER-burgers: nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of nationale paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
  • Voor niet-EU/EER-burgers:
   • Nationale paspoort
    • Pagina met jouw persoonsgegevens en foto
    • Alle pagina’s met in- en uitreisstempels naar en uit de Schengenzone van de voorbije 180 dagen
   • Eventuele visum of eventuele verblijfskaart van een andere EU-lidstaat (voor- en achterkant)
   • Als je naar België komt om te werken: arbeidskaart B
  • Voor niet-EU/EER-burgers die een EU/EER of Belgisch familielid vervoegen dat legaal in België verblijft:
   • Bewijs van verwantschap (bv. huwelijks- of geboorteakte)
   • Belgische verblijfskaart of Belgische identiteitskaart van je familielid
  • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
 • Vermeld in de mail:
  • Reden voor de aanvraag
  • Familienaam, voorna(a)m(en) (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Volledige adres in Leuven (ook busnummer)
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
  • Datum van aankomst in België
Opgelet
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen voor die persoon.
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.

Aankomstverklaring afhalen

Je krijgt per e-mail een uitnodiging om je aankomstverklaring af te halen, op afspraak.

Maak afspraak voor afhalen

Wat breng je mee?

 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • Uitnodiging van de stad
 • De documenten die vermeld worden in je uitnodiging

Verlenging van kort verblijf

Ben je een niet-EU/EER-burger en kan je door uitzonderlijke omstandigheden België niet verlaten op het einde van je kort verblijf (bv. om medische redenen)? Dan kan je een aanvraag indienen om je kort verblijf te verlengen.

Hoe aanvragen?

 • Mail naar:
  nietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel van de mail:
  ‘Verlenging aankomstverklaring’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + rijksregisternummer of referentienummer van je aankomstverklaring (bijlage 3)
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document, in kleur)
  • Nationale paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto + eventuele visum + alle bedrukte pagina’s)
  • Aankomstverklaring (bijlage 3)
  • Reisverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging, met een minimumdekking van € 30.000 en geldig voor de hele Schengenzone
  • Bewijs dat je niet kan terugkeren door uitzonderlijke omstandigheden
  • Motivatiebrief
  • Documenten die je aanvraag tot verlenging staven (bv. medisch attest)
 • Vermeld in de mail:
  • Reden voor de aanvraag
  • Familienaam, voorna(a)m(en) (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Volledige adres in Leuven (ook busnummer)
  • E-mailadres waarop de overheid je kan bereiken
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
Opgelet
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen per persoon.
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.

Verbintenis tot tenlasteneming

Wil je borg staan voor een niet-EU/EER-burger die zelf onvoldoende financiële middelen heeft? Dan kan je een 'Verbintenis tot tenlasteneming' ondertekenen. Daarmee bevestig je dat je financiële steun verleent voor deze persoon indien nodig.

Voor wie kan je borg staan?

 • Voor een niet-EU/EER-burger die naar België wil komen voor maximaal 3 maanden (kort verblijf)
 • Voor een niet-EU/EER-student (lang verblijf)
  Je kan borg staan voor de duur van een academiejaar, of voor een studiecyclus (bv. bachelor of master)
 • Voor een afgestudeerde niet-EU/EER-student die een zoekjaar aanvraagt.

Wie mag borg staan voor een student of zoekjaar?

 • Belg
 • EU-burger die in een EU-land woont.
 • Niet-EU-burger met onbeperkt verblijf in België (houder van een B-, C/K-, D/L-, F(+)- of M(+)-kaart) of in een andere EU-lidstaat
  Houders van een Belgische A- of H-kaart zijn uitgesloten, tenzij ze een familielid tot en met de derde graad zijn (zie hieronder).
 • Niet-EU familielid tot en met de derde graad (bloed- of aanverwant). De borgsteller moet bewijs van de verwantschap voorleggen (bij de Belgische ambassade, of bij de Belgische gemeente waar die woont). Je bewijst de verwantschap met een of meerdere geboorte- of huwelijksakten.
  Lees de regels voor vertalingen en legalisatie van akten. Zo voorkom je dat we je documenten moeten afwijzen en je aanvraag daardoor vertraging oploopt.

Wat zijn de voorwaarden om borg te staan?

Wat moet je daarvoor doen?

Woon je in Leuven? Dan kom je naar het stadskantoor met een ingevulde ‘Verbintenis tot tenlasteneming' om je handtekening te laten wettigen.

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

Borg voor een kort verblijf

 • Belg: Belgische identiteitskaart
 • Niet-Belg: nationale paspoort of identiteitskaart en Belgische verblijfsvergunning
 • Als de persoon waarvoor je borg wilt staan het visum voor kort verblijf niet in een Belgische ambassade aanvraagt of geen visum nodig heeft: bewijs van inkomsten (bv. 3 recente loonfiches of belastingaangifte)
 • Ingevulde 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 3bis), nog niet ondertekend
  • Je moet deze recto verso printen.
  • Je kan er maximaal 3 indienen tijdens 1 afspraak.

Borg voor een student of voor een zoekjaar

 • Belg: Belgische identiteitskaart
 • Niet-Belg: Nationale paspoort of identiteitskaart en Belgische of EU verblijfsvergunning
 • Niet-EU familielid: bewijs van de verwantschap, tenzij je onbeperkt verblijf in België of een andere EU-lidstaat hebt (zie hierboven)
 • Bewijs van inkomsten:
  • Je bent werknemer: je 3 recentste loonfiches + je arbeidscontract of werkgeversattest (minstens geldig tijdens het academiejaar of de studiecyclus waarvoor je borg wil staan)
  • Je bent zelfstandige: bewijs van je inkomsten, afgeleverd door een overheidsdienst + bewijs van betaling van sociale bijdragen + bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Ingevulde Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 32), nog niet ondertekend.

Opgelet

Ben je een student die verlenging van verblijf aanvraagt of een afgestudeerde die een zoekjaar aanvraagt en woont je borgsteller in België? Dan moet je samen met de gewettigde 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 32) deze documenten voorleggen:

 • Bewijs van inkomsten, voorgelegd door de borgsteller tijdens de wettiging van de bijlage 32
 • Kopie van de identiteitskaart of verblijfskaart van de borgsteller (beide zijden)
 • Niet-EU familielid: bewijs van de verwantschap (zie hierboven)
Voor de aanvraag
 • verlenging student: vraag je borgsteller om mee te komen tijdens je afspraak indien mogelijk, zodat de bijlage 32 op hetzelfde moment gewettigd kan worden.
 • ‘zoekjaar’ via mail: je moet alle documenten samen als 1 PDF-document ‘Bewijs van voldoende bestaansmiddelen’ inscannen.

Meer info

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.