Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32)

Wil je borg staan voor een niet-EU/EER-student of afgestudeerde die zelf onvoldoende financiële middelen heeft? Dan kan je een 'verbintenis tot tenlasteneming' ondertekenen. Daarmee bevestig je dat je financiële steun verleent voor deze persoon als dat nodig is.

Voor wie kan je borg staan?

 • Niet-EU/EER-student (lang verblijf)
 • Afgestudeerde niet-EU/EER-student die een zoekjaar aanvraagt

Niet voor een niet-EU/EER-burger die naar België wil komen voor maximaal 3 maanden (kort verblijf).

Mag jij borg staan?

Om borg te staan, moet je voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • Je bent Belg.
 • Je bent een EU-burger die in een EU-land woont.
 • Je ben een niet-EU-burger met onbeperkt verblijf in België of in een andere EU-lidstaat.
  Bv. je hebt een B-, C/K-, D/L-, F(+)- of M(+)-kaart
  Niet als je een Belgische A- of H-kaart hebt (tenzij je een familielid tot en met de derde graad bent).
 • Je bent een niet-EU familielid tot en met de derde graad (bloed- of aanverwant).
  Je moet dan een bewijs van verwantschap voorleggen bij de Belgische ambassade of bij de Belgische gemeente waar je woont (een of meerdere geboorte- of huwelijksakten). Lees de regels voor vertalingen en legalisatie van akten. Zo voorkom je dat we je documenten moeten afwijzen en je aanvraag daardoor vertraging oploopt.
  Familieleden tot en met de derde graad zijn:
  • (Adoptie)ouders
  • (Adoptie)kinderen
  • Grootouders
  • Kleinkinderen
  • Broers en zussen
  • Overgrootouders
  • Achterkleinkinderen
  • Neven en nichten (kinderen van broers of zussen)
  • Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders)

Hoelang kan je borg staan?

 • Voor een student
  Je kan borg staan voor de duur van een academiejaar of voor een studiecyclus (bv. bachelor of master).
 • Voor een zoekjaar
  Je staat borg voor het volledige zoekjaar.

Wat zijn de voorwaarden om borg te staan?

Je vindt deze voorwaarden bij de dienst vreemdelingenzaken van de federale overheid.

Wat moet je daarvoor doen?

OpgeletWoon je in het buitenland?
Contacteer daar de bevoegde Belgische ambassade.

 1. Vul de 'verbintenis tot tenlasteneming' in.
 2. Maak een afspraak in het stadskantoor. Breng de 'verbintenis tot tenlasteneming' mee om je handtekening te laten wettigen.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Identiteitsbewijs
  • Belg: Belgische identiteitskaart
  • Niet-Belg: Nationale paspoort of identiteitskaart en Belgische verblijfsvergunning
 • Niet-EU familielid: bewijs van de verwantschap, tenzij je onbeperkt verblijf in België of een andere EU-lidstaat hebt
 • Bewijs van jouw inkomsten
  • Werknemer
   • 3 recentste loonfiches
   • Arbeidscontract of werkgeversattest (minstens geldig tijdens het academiejaar of de studiecyclus waarvoor je borg wil staan)
  • Zelfstandige
   • Bewijs van je inkomsten, afgeleverd door een overheidsdienst
   • Bewijs van betaling van sociale bijdragen
   • Bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 32)
  Je vult het al in, maar ondertekent nog niet. Dat doe je pas aan het loket.

Opgelet

Woon je in België en sta je borg voor een student die verlenging van verblijf aanvraagt of een afgestudeerde die een zoekjaar aanvraagt? Dan moet de student of afgestudeerde samen met de gewettigde 'verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 32) deze documenten voorleggen:

 • Bewijs van inkomsten dat je voorgelegd hebt tijdens de wettiging van de bijlage 32
 • Kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart (voor- en achterkant)
 • Ben je een niet-EU familielid: bewijs van de verwantschap

Vraagt de student waarvoor je borg staat verlenging van verblijf aan? Kom dan indien mogelijk mee tijdens de afspraak van de student, zodat de bijlage 32 dan gewettigd kan worden.

Meer info

Heb je een vraag?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 21 94

Mail ons

nietbelgen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.