Verblijfsvergunning voor afgestudeerde niet-EU/EER-studenten ('zoekjaar')

Ben je een niet-EU/EER-student en wil je nadat je afgestudeerd bent, werk zoeken of een onderneming oprichten in België? Dan kan je een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen die je daarvoor 1 jaar de tijd geeft ('zoekjaar').

Voor wie?

 • Niet EU/EER-studenten die in België studeren
  Je voldoet aan al deze voorwaarden:
  • Je studeerde in België.
  • Je hebt een geldige verblijfskaart (A-kaart).
  • Je hebt het verblijfsstatuut 'student'.
  • Je behaalde in het afgelopen academiejaar een graduaats-, bachelor- of masterdiploma of doctoraat aan een Belgische universiteit of hogeschool.
 • Niet EU/EER-studenten die in België verbleven
  Je voldoet aan al deze voorwaarden:
  • Je verbleef in België met een mobiliteitsprogramma (bv. Erasmus Mundus).
  • Je behaalde in het afgelopen academiejaar een Belgisch of buitenlands diploma.

Welke studenten moeten geen zoekjaar aanvragen?

 • EU/EER-studenten (ook Zwitserse studenten)
 • Britse studenten met een M-kaart

Ze hebben onbeperkt toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

Wanneer aanvragen?

 • Studenten zonder mobiliteitsprogramma
  Ten laatste 15 dagen voor je verblijfsvergunning vervalt
 • Studenten met mobiliteitsprogramma
  • Als je in het buitenland afstudeert
   Doe je aanvraag ten laatste 3 maanden nadat je afstudeert bij de Belgische ambassade.
  • Als je in België afstudeert
   Doe je aanvraag ten laatste 15 dagen voor je verblijfsvergunning vervalt bij stad Leuven.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel de documenten

Je voegt deze documenten toe aan je aanvraag (in pdf, 1 scan per document, in kleur):

 • Geldig nationale paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
 • Geldige verblijfskaart
 • Bewijs van een geldige ziektekostenverzekering: attest van een Belgisch ziekenfonds
 • Een van deze bewijzen dat je voldoende bestaansmiddelen hebt:
  • Een geblokkeerde rekening (contacteer daarvoor je universiteit of hogeschool)
  • Een ‘bijlage 32’
  • Voldoende eigen inkomsten (bv. een arbeidscontract)

  Als je in juni afstudeert, mag je ten laatste tot 30 september nog een studentenjob uitoefenen. Daarna word je een gewone werknemer en betaal je belastingen en socialezekerheidsbijdrage.

 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud.
 • Bewijs dat je een diploma behaalde aan een Belgische universiteit of hogeschool (diploma of getuigschrift)
Voor studenten met mobiliteitsprogramma
Als uit het bewijs van je diploma niet blijkt dat je een deel van je mobiliteitsprogramma doorbracht aan een Belgische universiteit of hogeschool, leg je ook een bewijs van het mobiliteitsprogramma voor.

2. Doe je aanvraag

Vraag zoekjaar aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Beslissing dienst Vreemdelingenzaken
  Als je de aanvraag tijdig en volledig indient, neemt de dienst Vreemdelingenzaken binnen 90 dagen een beslissing.
 2. Verblijfsvergunning
  Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je een verblijfsvergunning. Die is 12 maanden geldig vanaf de indieningsdatum van je aanvraag. Met deze verblijfsvergunning mag je onbeperkt werken in België om je verblijf te bekostigen tijdens je zoektocht.

Werk gevonden binnen het jaar?

Dan vraag je het verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aan. Daarmee kan je legaal in België blijven wonen en werken.

Hoe verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aanvragen?

Zoekjaar verlengen

Je kan deze verblijfsvergunning niet verlengen.

Gezinsleden

Als je gezinsleden met het verblijfsstatuut ‘gezinshereniging’ tijdens jouw zoekjaar in België willen blijven, dan moeten je bestaansmiddelen ook voldoende zijn voor hun verblijf.

Ze moeten zoals gewoonlijk verlenging van hun verblijf aanvragen.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.