Verblijfsvergunning voor afgestudeerde niet-EU/EER-studenten of onderzoekers met een afgelopen onderzoeksproject ('zoekjaar')

Ben je een niet-EU/EER-student of -onderzoeker, en wil je na afstuderen of beëindiging van je onderzoeksproject werk zoeken of een onderneming oprichten in België? Dan kan je een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen die je daarvoor 1 jaar de tijd geeft ('zoekjaar').

Voor wie?

Niet-EU/EER-studenten

 • Je deed je volledige studies in België
  • Je studeerde in België.
  • Je hebt een geldige Belgische verblijfskaart (A-kaart).
  • Je hebt het verblijfsstatuut ‘student’.
  • Je behaalde in het afgelopen academiejaar graduaats-, bachelor- of masterdiploma of een doctoraat aan een erkende Belgische universiteit of hogeschool.
 • Je verbleef in België voor een deel van je studies
  • Je verbleef in België met een verblijfsvergunning van een andere EU-lidstaat in het kader van een mobiliteitsprogramma (bv. Erasmus Mundus).
  • Je behaalde in het afgelopen academiejaar een Belgisch of buitenlands diploma.

Niet-EU/EER-onderzoekers

 • Je deed je onderzoek volledig in België
  • Je deed onderzoek in België.
  • Je hebt een geldige Belgische verblijfskaart (A-kaart).
  • Je hebt het verblijfsstatuut ‘onderzoeker’.
  • Je kreeg een certificaat van de onderzoeksinstelling dat het onderzoek werd afgerond.
 • Je verbleef in België voor een deel van je onderzoek
  • Je verbleef in België in het kader van onderzoekersmobiliteit.
  • Je had een Belgische verblijfskaart of een verblijfsvergunning van een andere EU-lidstaat.
  • Je beëindigde je onderzoeksproject in België of in het buitenland.

Wie moet geen zoekjaar aanvragen?

 • EU/EER-studenten of onderzoekers (ook Zwitserse)
 • Britten met een M-kaart

Ze hebben onbeperkt toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

Wanneer aanvragen?

Studenten

 • Studenten zonder mobiliteitsprogramma
  Ten laatste 15 dagen voor je verblijfsvergunning vervalt
 • Studenten met mobiliteitsprogramma die in het buitenland afstuderen
  Doe je aanvraag bij de Belgische ambassade, ten laatste 3 maanden nadat je afstudeert.
 • Studenten met mobiliteitsprogramma die in België afstuderen
  Doe je aanvraag bij stad Leuven ten laatste 15 dagen voor je verblijfsvergunning vervalt.

Onderzoekers

 • Onderzoekers zonder mobiliteitsprogramma
  Ten laatste 15 dagen voor je verblijfsvergunning vervalt
 • Onderzoekers met mobiliteitsprogramma die in het buitenland hun onderzoeksproject beëindigen
  Doe je aanvraag bij de Belgische ambassade. Doe dat voordat je verblijfsvergunning van het andere EU-land vervalt.
 • Onderzoekers met mobiliteitsprogramma die in België hun onderzoeksproject beëindigen
  Doe je aanvraag bij stad Leuven ten laatste 15 dagen voor je verblijfsvergunning vervalt.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel de documenten

Welke documenten je nodig hebt, hangt af van jouw situatie.

Wat is jouw verblijfsstatuut? *

Documenten die je nodig hebt

Voeg ze toe aan je aanvraag (in pdf, 1 scan per document, in kleur):

 • Geldig nationale paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
 • Geldige verblijfskaart
 • Bewijs van een geldige ziektekostenverzekering: attest van een Belgisch ziekenfonds
 • Een van deze bewijzen dat je voldoende bestaansmiddelen hebt:
  • Een geblokkeerde rekening (contacteer daarvoor je universiteit of hogeschool)
  • Bijlage 32
   Je moet de bijlage 32 met alle bijbehorende documenten samen als 1 ‘Bewijs van voldoende bestaansmiddelen’ inscannen.
  • Voldoende eigen inkomsten (bv. een arbeidscontract)
   Opgelet: als je in juni afstudeert, mag je ten laatste tot 30 september nog een studentenjob uitoefenen. Daarna word je een gewone werknemer en betaal je belastingen en socialezekerheidsbijdrage.
 • 1 pasfoto: let op de eisen
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Bewijs dat je een diploma behaalde aan een Belgische universiteit of hogeschool (diploma of getuigschrift)
OpgeletVoor studenten met mobiliteitsprogramma
Blijkt uit het bewijs van je diploma niet dat je een deel van je mobiliteitsprogramma doorbracht aan een Belgische onderwijsinstelling? Leg dan ook een bewijs van het mobiliteitsprogramma voor.

Documenten die je nodig hebt

Voeg ze toe aan je aanvraag (in pdf, 1 scan per document, in kleur):

OpgeletVoor onderzoekers met mobiliteitsprogramma
Blijkt uit het bewijs van je onderzoeksinstelling niet dat je een deel van je mobiliteitsprogramma doorbracht aan een Belgische onderzoeksinstelling? Leg dan ook een bewijs van het mobiliteitsprogramma voor.

2. Doe je aanvraag

Vraag zoekjaar aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Beslissing dienst Vreemdelingenzaken
  Als je de aanvraag tijdig en volledig indient, neemt de dienst Vreemdelingenzaken binnen 90 dagen een beslissing.
 2. Verblijfsvergunning
  Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je een verblijfsvergunning. Die is 12 maanden geldig vanaf de indieningsdatum van je aanvraag. Met deze verblijfsvergunning mag je onbeperkt werken in België om je verblijf te bekostigen tijdens je zoektocht.
OpgeletJe mag alleen onbeperkt werken als loontrekkende.
Wil je tijdens je zoekjaar werken als zelfstandige, dan moet je een beroepskaart aanvragen.

Werk gevonden binnen het jaar?

Dan vraag je het verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aan. Daarmee kan je legaal in België blijven wonen en werken.

Hoe aanvragen?

Zoekjaar verlengen

Je kan deze verblijfsvergunning niet verlengen.

Gezinsleden

Als je gezinsleden met het verblijfsstatuut ‘gezinshereniging’ tijdens jouw zoekjaar in België willen blijven, dan moeten je bestaansmiddelen ook voldoende zijn voor hun verblijf.

Ze moeten zoals gewoonlijk verlenging van hun verblijf aanvragen.

Heb je een vraag?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 21 94

Mail ons

nietbelgen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.