Verblijf van minder dan 3 maanden melden

Visum kort verblijf

Als je als buitenlander van buiten de EU voor minder dan 3 maanden naar België wilt komen, dan heb je meestal een 'visum kort verblijf' nodig (visum type C). Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven.

Voor wie?

Voor EU-burgers is dit visum niet verplicht. Ook een aantal niet EU- landen zijn vrijgesteld van de visumplicht voor kort verblijf.

Hoe aanvragen?

Een visum vraag je persoonlijk aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont. Daar krijg je ook meer info over welk type visum je nodig hebt.

Meer info

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum voor België. Je kan ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat.

Aankomstverklaring

Doe zo snel mogelijk na je aankomst in België de aanvraag van een aankomstverklaring (alleen als je op een privéadres verblijft).

Buitenlanders van buiten de EU hebben mogelijk eerst een visum kort verblijf (type C) nodig van de Belgische ambassade. Voor meer info kan je terecht bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont.

Hoe aanvragen?

Door de maatregelen om het coronavirus te vertragen, gebeurt deze aanvraag bij voorkeur per mail.
 • Mail naar:
  nietbelgen@leuven.be
   
 • Onderwerpregel van de mail:
  ‘aankomstverklaring’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + eventuele rijksregisternummer
   
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document) 
  • Voor EU/EER-burgers: nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of nationale paspoort (biodata-pagina)
  • Voor niet-EU/EER-burgers:
   • Nationale paspoort (biodata-pagina + alle bedrukte pagina’s)
   • Eventuele visum of eventuele verblijfskaart van een andere EU-lidstaat (voor- en achterkant)
  • Voor niet-EU/EER-burgers die een EU/EER of Belgisch familielid vervoegen dat legaal in België verblijft:
   • Bewijs van de verwantschap (bv. huwelijks- of geboorteakte)
   • Belgische verblijfskaart respectievelijk identiteitskaart van uw familielid
  • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
    
 • Vermeld in de mail:
  • Reden voor de aanvraag
  • Familienaam, voorna(a)m(en) (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Adres in Leuven
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
  • Datum van aankomst in België
Opgelet
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen voor die persoon. 
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.
Liever niet met mail aanvragen?
Maak een afspraak

Verlenging van kort verblijf (alleen voor niet-EU/EER-burgers)

Hoe aanvragen?

Door de maatregelen om het coronavirus te vertragen, gebeurt deze aanvraag bij voorkeur per mail.
 • Mail naar:
  nietbelgen@leuven.be 
   
 • Onderwerpregel van de mail:
  ‘verlenging aankomstverklaring’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + referentienummer van de bijlage 3
   
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document) 
  • Nationale paspoort (biodata-pagina + eventuele visum + alle bedrukte pagina’s)
  • Aankomstverklaring (bijlage 3) 
  • Reisverzekering die geldig is voor de duur van de verlenging
  • Bewijs dat men niet kan terugkeren, uitgereikt door de vervoersmaatschappij
  • Motivatiebrief
    
 • Vermeld in de mail:
  • Reden voor de aanvraag
  • Familienaam, voorna(a)m(en) (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Adres in Leuven
  • E-mailadres waarop de overheid je kan bereiken
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
Opgelet:
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen per persoon. 
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.
 • Tot en met 21 juni 2020 mag je jouw aanvraag voor verlenging ook rechtstreeks sturen naar de federale overheid, dienst Vreemdelingenzaken: kv.opvolging@ibz.fgov.be
Liever niet met mail aanvragen?
Maak een afspraak

Verbintenis tot tenlasteneming

Soms hebben niet-EU-burgers die naar België komen voor maximaal 3 maanden een persoon nodig die borg voor hen staat. Die persoon komt dan naar het stadskantoor met het ingevulde document 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 3bis). Je maakt daarvoor een afspraak.

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Belg: Belgische identiteitskaart
 • Niet-Belg: nationale paspoort en/of identiteitskaart en Belgische verblijfsvergunning
 • Ingevulde bijlage 3bis
 • Als de persoon die je wilt uitnodigen het visum niet in een Belgische ambassade aanvraagt of geen visum nodig heeft: 3 recente loonfiches
Je moet de bijlage 3bis recto verso printen.

Meer info

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.