Zorgwonen

Wil je een deel van je woning tijdelijk verhuren aan zorgbehoevenden of 65-plussers? Of wil je als zorgbehoevende zelf een deel van je woning verhuren aan je zorgverlener? Dan heb je geen vergunning nodig. Je moet het wel melden.

Voorwaarden woning

Er zijn 3 mogelijkheden om een zorgwoning te maken waarvoor een melding volstaat.

In de hoofdwoning (huis of appartement)

 • Je woont er zelf in. Het mag een huurwoning zijn, maar dan moet de eigenaar goedkeuring geven.
 • Je maakt 1 kleinere, ondergeschikte wooneenheid in jouw woning.
 • De wooneenheid neemt niet meer dan 1/3de van de oppervlakte van de totale woning in. Het vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid (bv. geen vrijstaand gebouw).
 • Je kan ruimtes in je huis delen (bv. keuken, badkamer), maar dat hoeft niet.
 • Je mag de wooneenheid niet afzonderlijk verkopen. Het geheel blijft bij dezelfde eigenaar(s).

In een bestaand bijgebouw

 • Het bijgebouw bestaat al.
 • Het bijgebouw is vrijstaand en vergund.
 • De zorgwoning is maximaal 50 m².
  Je mag een zorgwoning inrichten in een bijgebouw dat groter is dan 50 m², maar de oppervlakte van de zorgwoning mag niet groter zijn dan 50 m².
 • Je mag geen bijkomende verharding aanleggen, tenzij dat echt noodzakelijk is voor de toegang tot de zorgwoning.
 • De nutsvoorzieningen van de zorgwoning sluiten aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning.
 • De afvoer van het afvalwater van de zorgwoning sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwoning.

In een tijdelijke verplaatsbare woon- of zorgcontainer in de tuin

 • De tijdelijke verplaatsbare constructie staat:
  • Volledig binnen een straal van 30 meter van de hoofdwoning
  • Op hetzelfde perceel als de hoofdwoning of op een perceel dat grenst aan het perceel van de hoofdwoning
  • In de zij- of achtertuin van de hoofdwoning, al dan niet vrijstaand:
   • In zijtuin: tot op 3 meter van de perceelsgrenzen
   • In achtertuin: tot op 1 meter van de perceelsgrenzen
    Je mag de zorgunit in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens plaatsen, maar die moet dan tegen een bestaande scheidingsmuur staan (de bestaande scheidingsmuur mag niet aangepast worden).
 • De zorgunit heeft een maximale hoogte van 3,5 meter en een maximale bruto vloeroppervlakte van 50 m².
 • Je mag geen bijkomende verharding aanleggen, tenzij dat echt noodzakelijk is voor de stabiliteit van de ondergrond van de constructie en voor de toegang tot de zorgunit.
 • Voor de plaatsing van de constructie mag je niet ontbossen of het reliëf van de bodem opvallend wijzigen. De constructie mag ook niet in een overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied geplaatst worden (behalve in agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied).
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen sluiten aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning.
 • De afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwoning.
 • De constructie is tijdelijk (max. 3 jaar per hoofdwooneenheid). De duur kan met een nieuwe melding 1 keer verlengd worden voor een periode van max. 3 jaar.
 • Binnen 3 maanden na het beëindigen van de zorgsituatie, verwijder je de tijdelijke constructie en de daarvoor aangelegde toegang die strikt noodzakelijk was.

Voorwaarden huurders

 • Maximaal 2 huurders
 • Waarvan minstens 1 huurder behoort tot 1 van deze categorieën:
  • Ouder dan 65 jaar
  • Zorgbehoevend
  • Zorgverlener voor de zorgbehoevende die in de woning blijft wonen
 • Ze betalen huur of wonen gratis.

Hoe melden?

Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.

Hulp nodig bij je online aanvraag?
Bekijk het stappenplan:
Downloads
Stappenplan zorgwonen(pdf, 5.29 MB)

Wat gebeurt er na je melding?

Hoelang is je melding geldig?

Zolang de zorgsituatie duurt, met uitzondering van de verplaatsbare zorgunit. Daarvoor is je melding 3 jaar geldig en is er eenmaal een verlenging van 3 jaar mogelijk. Wil je de verplaatsbare unit langer dan 6 jaar plaatsen? Vraag dan tijdig een definitieve vergunning aan.

Komt er een einde aan het zorgwonen?
Meld het ons.

Prijs

Minstens € 15.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
OpgeletMogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan na deze stedenbouwkundige melding. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

Meer info

Meer info over zorgwonen vind je bij het Omgevingsloket.

Heb je een vraag?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

bouwen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.