Beleidsplannen voor een aantrekkelijke stad

Hoe maken we van Leuven een nog aantrekkelijkere stad om te wonen, werken en ontspannen?

Waar willen we naartoe?

Leuven is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en ontspannen.

Hoe pakken we het aan?

Openbare infrastructuur verder verbeteren

Extra groen

 • We investeren verder in vergroening, ook in de strijd tegen klimaatopwarming.
 • We investeren in 12 nieuwe of vernieuwde parken, bv. op de huidige parking van het Sint-Pietersziekenhuis.
 • We renoveren het Stadspark, het Heuvelhofpark, Bruulpark, Handbogenhof en het park aan het Kartuizerklooster.
 • We stimuleren Leuvenaars om hun eigen huis, straat of buurt te vergroenen.

Meer water

 • We zorgen voor meer natuurlijk water en waterpartijen in parken en pleinen.
 • We zoeken andere manieren om water op te slaan en te laten stromen met het Hemelwaterplan.

Aangenamere pleinen

 • We waarderen pleinen op met banken, speeltuigen ...
 • We leggen onder andere het Hogeschoolplein, de Vismarkt en het OPEK-plein opnieuw aan.

Monumenten en erfgoed

 • We restaureren het historisch erfgoed verder, bv. de stadsomwalling.
 • Het historisch stadhuis wordt een vertrekpunt voor een bezoek aan de stad. Je ontdekt er alles over het Leuvense erfgoed en er komt een toeristisch onthaal.
 • We geven een nieuwe invulling aan de Abdij van Vlierbeek en de Sint-Geertrui-abdij.
 • We investeren in een erfgoedlabo.
 • We onderzoeken of we sommige kerken deels of volledig een nieuwe bestemming kunnen geven.

Propere straten en pleinen

 • We investeren in grotere en slimmere vuilnisbakken.
 • We plaatsen peukenzuiltjes aan vuilnisbakken op straat.
 • Nieuwe woonprojecten krijgen ondergrondse afvalstraten.

Veiligheid

 • We zetten in op preventie en aanpak van verkeersveiligheid, inbraken en overlast.
 • We investeren in drugs- en alcoholpreventie.

Nog betere dienstverlening voor Leuvenaars

 • We investeren in de digitalisering van de organisatie en de stedelijke dienstverlening.
 • We vereenvoudigen de dienstverlening, zodat Leuvenaars niet altijd naar het stadskantoor moeten komen om stadszaken te regelen.

Kom op voor je wijk

 • We verhogen het budget voor 'Kom op voor je wijk, zodat Leuvenaars samen met buren geld krijgen om projecten uit te werken.
 • We blijven inzetten op participatie om Leuvenaars te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.