Omgevingsvergunning: functie van gebouw veranderen

Elk gebouw heeft een of meerdere functies, zoals wonen, handel of horeca. Om de functie van een gebouw te veranderen, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld: van een woning een winkel maken, van een winkel een horecazaak maken …

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Je hebt een vergunning nodig voor wijzigingen tussen 1 van de volgende 10 functies:

 • Wonen
 • Verblijfsrecreatie
 • Dagrecreatie (ook sport)
 • Land- en tuinbouw
 • Detailhandel (winkel)
 • Dancing, restaurant en café
 • Kantoor, dienstverlening en vrije beroepen
 • Industrie en bedrijvigheid
 • Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
 • Militaire functie

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

Je hebt geen vergunning nodig om in een woning een functie uit te oefenen die bij wonen aansluit (bv. kantoor, dienstverlening en vrije beroepen, detailhandel en bedrijvigheid).

Je moet aan al deze voorwaarden voldoen:

 • Het woongebouw ligt in een woongebied of gelijkaardig gebied.
 • Wonen blijft de hoofdfunctie.
 • De nieuwe functie heeft een oppervlakte die kleiner is dan de woonfunctie én kleiner dan 100 m2.
 • De nieuwe functie is niet strijdig met andere bouwvoorschriften.
Twijfel je of je een vergunning nodig hebt?
Bel de dienst bouwen

Hoe aanvragen?

1. Ga na welke procedure je moet volgen

2. Verzamel de nodige documenten

Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten toe zodat we je dossier meteen kunnen behandelen.

Voeg het formulier rond brandpreventie toe. Met dat formulier controleert de brandweer de brandveiligheid van jouw pand.

3. Dien je dossier in

Online

 • Verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is (bv. architect of landmeter).
 • Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
  Voor een vergunning zonder medewerking van een architect kan je aanvraag sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen. Via de snelinvoer moet je het dossier in 1 keer afwerken (je kan de gegevens niet bewaren).
Hulp nodig bij je online aanvraag?
Bekijk het stappenplan en het voorbeeld van een grondplan:

Op papier

Wij verwerken alle aanvragen digitaal. Het inscannen van je aanvraag op papier brengt een extra kost van € 100 mee, bovenop de algemene dossierkosten.
 • Kan alleen nog voor dossiers waarbij de medewerking van een professional niet verplicht is.
 • Bezorg ons 2 exemplaren op een van deze manieren:
Hulp nodig bij je aanvraag op papier?
Bekijk het voorbeeld van een aanvraagformulier en een grondplan:

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Prijs

Minstens € 21.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.