Budgethuurwoningen: betaalbaar huren, zorgeloos wonen

Budgethuurwoningen zijn woningen die we goedkoper verhuren. De huurprijs ligt gemiddeld lager dan de marktprijs. Ze zijn bedoeld voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of op de wachtlijst staan, en onvoldoende middelen hebben om op de private markt te huren.

Je kan je kandidaat stellen voor een budgethuurwoning in residentie VIVID tot en met 31 december 2023.

Voor wie?

Om een budgethuurwoning te kunnen huren, moet je voldoen aan al deze voorwaarden:

 • Je bent meerderjarig op het moment dat je je kandidaat stelt.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en woont legaal in België (dit geldt voor alle gezinsleden en andere personen die bij jou wonen).
 • Je hebt nog geen volledige volle eigendom of vruchtgebruik (geldt voor alle huurders).
 • Je domicilieert je binnen 2 maanden na de toewijzing op het adres van de woning.
 • Jullie recentste gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is maximaal:
  • € 38.470 voor alleenstaanden zonder kinderen
  • € 48.087 voor alle andere gezinssamenstellingen (+ € 2.463 per bijkomende persoon ten laste)
We passen de inkomensgrenzen elk jaar aan op basis van de mediaaninkomens van STATBEL (basis: 2021, referentiejaar: 2023). We bepalen je inkomen op basis van je recentste aanslagbiljet op het moment van de toewijzing.
 • 4 appartementen en 4 duplexen in de Broekstraat
 • 2 appartementen in de Diestsestraat
 • 2 appartementen in de Pieter Nollekensstraat

Hoe stel je je kandidaat?

Je kan je kandidaat stellen voor een budgethuurwoning in residentie VIVID tot en met 31 december 2023.

Heb je ook interesse in andere budgethuurwoningen, dan kan je dat in je aanvraag aangeven.

Stel je kandidaat

Hoe rangschikken we de kandidaat-huurders?

AG Stadsontwikkeling Leuven gebruikt een puntensysteem om de plaatsen objectief te kunnen toewijzen.

Criteria die de rangschikking bepalen

Elke kandidaat voor een budgethuurwoning krijgt punten. Wie de meeste punten heeft, kan als eerste een budgetwoning kiezen. We geven op 2 criteria punten:

 • Band met Leuven als woonstad
 • Band met Leuven als werk- en kennisstad

Band met Leuven als woonplaats

Is minstens een van de kandidaat-huurders gedomicilieerd in Leuven?

 • Ja, in de afgelopen 3 jaar, minstens 3 jaar lang
  3 punten
 • Ja, in de afgelopen 10 jaar, minstens 3 jaar lang
  2 punten
 • Ja, ooit, minstens 3 jaar lang
  1 punt
 • Nee, ik woonde nooit of minder dan 3 jaar in Leuven
  0 punten

Band met Leuven als plaats waar je werkt of naar school gaat

Werkt minstens een van de kandidaat-huurders in Leuven of ga je er naar school?

 • Ja, in de afgelopen 3 jaar
  3 punten
 • Ja, in de afgelopen 5 jaar, minstens 3 jaar lang
  2 punten
 • Ja, in de afgelopen 10 jaar, minstens 3 jaar lang
  1 punt
 • Ja, maar voor kortere periode
  0 punten
 • Nee, ik heb nooit of minder dan 3 jaar in Leuven gewerkt of opleiding gevolgd
  0 punten

Puntentelling

 • Je kan in totaal maximaal 6 punten verdienen.
 • Je krijgt punten per criterium. We tellen de punten van de 2 criteria samen.
 • Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats op de kandidatenlijst.
 • Ook als je geen punten verzamelt, krijg je nog steeds een plaats op de lijst.
 • Bij een zelfde aantal punten, rangschikken we de kandidaten op het tijdstip van inschrijving.

Wat gebeurt er na je kandidaatstelling?

Na de inschrijvingsperiode contacteren we de kandidaat-huurders in volgorde van de rangschikking.

 • Contacteerde we jou, maar wil je niet ingaan op het aanbod?
  Dat kan. Je kan tot 3 keer weigeren. Daarna schrappen we je van de kandidatenlijst.
 • Contacteerden we je niet, maar was je kandidatuur wel volledig?
  Dan blijf je op de kandidatenlijst staan. Telkens er nieuwe budgethuurwoningen zijn, contacteren we de eerstvolgende kandidaat-huurders.
 • Was je kandidatuur niet volledig?
  Dan moet je wachten tot we alle kandidaten van de lijst contacteerden en we een nieuwe kandidatenlijst maken.

Hoe wijzen we de woningen aan de kandidaten toe?

Dat gebeurt op basis van de gezinssamenstelling van de kandidaat. Het maximaal aantal slaapkamers komt overeen met het aantal kinderen + 2. Heb je geen kinderen, dan heb je recht op maximaal 2 slaapkamers.

Voorbeelden

 • Alleenstaande kandidaat
  Maximaal 2 slaapkamers
 • 2 kandidaten
  Maximaal 2 slaapkamers
 • Alleenstaande met 1 kind
  Maximaal 3 slaapkamers
 • 2 kandidaten + 1 kind
  Maximaal 3 slaapkamers
 • 2 kandidaten + 2 kinderen
  Maximaal 4 slaapkamers
Wil je op de hoogte blijven van budgethuurwoningen?
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.