Beleidsplannen voor een zorgzame stad

We willen graag dat iedereen in Leuven zich goed voelt. Welke acties nemen we de komende jaren om daar voor te zorgen?

Waar willen we naartoe?

 • We willen graag dat iedereen in Leuven zich goed voelt. Daarom doen we extra inspanningen voor mensen die zorg nodig hebben of in armoede leven.
 • Leuven moet voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.
 • Meer zorgverleners en nog warmere en nabije zorg voor Leuvenaars.

Hoe pakken we het aan?

Actieplan Leuven gezonde stad

Gezonde leefstijl promoten

 • We bundelen tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg activiteiten die je helpen om jouw veerkracht te versterken.
 • We bieden jaarlijks 1 rookstopcursus in groep aan.
 • We betalen de helft van jouw deelnemersbijdrage als je hulp zoekt bij een coach van Bewegen Op Verwijzing.
 • We coördineerden de coronavaccinatie.
 • We werken aan zonbescherming in de kinderwerkingen en speelpleinen.

Gezondheidspromotie en gezondheidszorg toegankelijk maken

Cultuursensitief werken in welzijn en zorg

Gezonde leefomgeving en gezonde leefplekken creëren

Meer en nog betere ouderen- en thuiszorg

 • We reserveren 150 miljoen euro voor Zorg Leuven.
 • We bieden persoonlijke hulpverleningsplannen aan.
 • We zorgen voor meer zorg aan huis.
 • We ondersteunen mantelzorgers.
 • We openen het Booghuys: een nieuwe, innovatieve woonzorgformule voor mensen met dementie.

Armoedebestrijding

 • We geven een toelage voor noodzakelijke uitgaven, bovenop het leefloon.
 • We zorgen dat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben. We trekken actief naar wie zelf moeilijker hulp vindt of zoekt.
 • We investeren verder in buurtwerk om kansarmoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.
 • We zetten de ondersteuning en begeleiding voor gezinnen verder via bv. Huis van het Kind, VELOKadee, Kirikou ...

Meer en nog betere kinderopvang

 • We blijven investeren in buitenschoolse opvang met KinderKuren, zodat ouders werk en gezin kunnen combineren.
 • We investeren om de betaalbaarheid en kwaliteit verder te verhogen.
 • We verhogen het aantal kinderopvangplaatsen: onder andere door het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy en een nieuw kinderdagverblijf in Lolanden.

Racismebestrijding

Dierenwelzijn

Genderdiversiteit

 • We werken een beleid over genderdiversiteit uit (LHTBIQ-beleid). Daarmee willen we genderdiversiteit zichtbaarder maken, het respect voor alle vormen van genderidentiteit vergroten en gendergerelateerd geweld voorkomen.
 • We werken samen met Regenbooghuis UniQue, waar iedereen met vragen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit terechtkan.
 • Met het Gender Equality Plan engageren we ons voor gelijke kansen en gendergelijkheid in onze organisatie.
Downloads
Gender Equality Plan(pdf, 2.14 MB)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.