Zorgzame stad

Iedereen in Leuven moet zich goed voelen, ook mensen die zorg nodig hebben of in armoede leven. Welke acties nemen we de komende jaren om daar voor te zorgen?

Waar willen we naartoe?

 • Iedereen in Leuven moet zich goed en gesteund voelen, ook mensen die zorg nodig hebben of in armoede leven.
 • Leven in Leuven moet voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.
 • Meer zorgverleners en nog warmere en nabije zorg voor Leuvenaars.

Hoe pakken we het aan?

Meer en nog betere ouderen- en thuiszorg

 • We voorzien 150 miljoen euro voor Zorg Leuven.
 • We bieden persoonlijke hulpverleningsplannen aan.
 • We zorgen voor meer zorg aan huis.
 • We ondersteunen mantelzorgers.
 • We openen in 2020 het Booghuys; een nieuwe, innovatieve woonzorgformule voor mensen met dementie.

Geestelijke gezondheidszorg

 • We hebben aandacht voor jongeren en vluchtelingen met trauma's.
 • We starten een vierde wijkgezondheidscentrum.
 • We bieden toegankelijke psychologische ondersteuning met therapeuten in het TEJO-huis.

Armoedebestrijding

 • We geven een toelage bovenop het leefloon, voor een menswaardig inkomen.
 • We zorgen dat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben. We trekken actief naar wie zelf moeilijker hulp vindt of zoekt.
 • We investeren verder in buurtwerk om kansarmoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.
 • We zetten de ondersteuning en begeleiding voor gezinnen verder via bv. Huis van het Kind, VELOKadee, Kirikou ...

Meer en nog betere kinderopvang

 • We blijven investeren in buitenschoolse opvang met KinderKuren, zodat ouders werk en gezin kunnen combineren.
 • We investeren om de betaalbaarheid en kwaliteit verder te verhogen.
 • We verhogen het aantal kinderopvangplaatsen: onder andere door het nieuwe kinderdagverblijf Eduard Remy in 2020 en een nieuw kinderdagverblijf in Lolanden.

Dierenwelzijn

 • We richten een intergemeentelijk dierenopvangcentrum op.
 • We zorgen voor een dierenbegraafplaats.
 • We zorgen voor een centraal aanspreekpunt voor dierenwelzijn.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.