Studenten: inschrijving EU/EER

EU/EER-studenten die tijdens hun studie in Leuven wonen, moeten zich inschrijven in het stadskantoor. Daarvoor maak je zo snel mogelijk na je aankomst een afspraak.

Wie moet zich inschrijven?

 • Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
 • Je komt langer dan 3 maanden in België studeren.
 • Je woont tijdens je studie in Leuven.
 • Je moet al op je vast adres in Leuven wonen voor we je kunnen inschrijven.

Wie niet?

Kom je naar België in het kader van je studies, maar ben je niet ingeschreven aan een Belgische hogeschool of universiteit (bv. in België voor een stage)? Dan moet je je inschrijven als 'houder van voldoende bestaansmiddelen'.

2 soorten inschrijving

Je wordt volledig ingeschreven, tenzij je in een buurland van België woont. In dat geval kan je kiezen tussen een volledige inschrijving of een inschrijving als grensstudent.

 • Inschrijving in het Belgische rijksregister (volledige inschrijving)
  • Je wordt ingeschreven in het Belgische rijksregister.
  • Je krijgt een ‘bijlage 19’ als bewijs dat je jouw inschrijvingsaanvraag ingediend hebt. De 'bijlage 19' vermeldt jouw rijksregisternummer.
  • Nadat de wijkagent je adres bevestigd heeft, nodigt de stad je uit om een elektronische verblijfskaart (EU-kaart) aan te vragen.
 • Inschrijving als grensstudent
  • Je woont in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg en wil daar je adres en verblijfsrecht behouden tijdens je verblijf in Leuven.
  • Tijdens de inschrijving ontvang je een ‘bijlage 33’ als verblijfsdocument. Een 'bijlage 33' is maar 1 academiejaar geldig.
  • Je krijgt geen rijksregisternummer. Als je wil werken, kan je een bisnummer aanvragen.

Volledige inschrijving

Hoe inschrijven?

Je dient je aanvraag in per e-mail of in het stadskantoor.

Aanvraag via e-mail

 • Mail naar: nietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel: ‘inschrijving student EU’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale paspoort) + eventuele rijksregisternummer
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document, in kleur):
  • Nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of nationaal paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
  • Bewijs van inschrijving van hogeschool of universiteit:
   • Voor KU Leuven en UCLL is dat een document waarop staat "To be used for registration at the 'bevolkingsdienst' of the city where you reside".
  • Bewijs van een ziekteverzekering die geldig is tijdens je volledige verblijf in België, liefst een Europese ziekteverzekeringskaart.
   Als je een ander bewijs van ziekteverzekering voorlegt, moet dat geldig zijn voor een lang verblijf in België en opgesteld zijn in of vertaald naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels. We aanvaarden geen reisverzekering.
  • Huurcontract (indien beschikbaar)
  • 1 recente pasfoto: let op de eisen.
   In het stadskantoor staat een fotocabine.
  • 'Verklaring op eer', waarin je verklaart dat je voldoende bestaansmiddelen ter beschikking hebt. Print dit document af, en voeg het ingevuld en ondertekend toe aan je aanvraag.
 • Vermeld in de mail:
  • Familienaam, voorna(a)m(en)
   (zoals vermeld op jouw nationale paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Volledige adres in Leuven (ook busnummer)
  • Reden aanvraag
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
  • Datum van aankomst in België
We behandelen alleen volledige aanvragen.


Wat gebeurt er na je aanvraag per e-mail?

Je krijgt per e-mail een uitnodiging om naar het stadskantoor te komen om een bewijs van je inschrijving af te halen (een ‘bijlage 19’ en eventueel 'bijlage 8ter'). Je maakt daarvoor een afspraak.

Wat breng je mee?
 • Nationale paspoort
 • Uitnodiging van de stad
 • De documenten die vermeld worden in je uitnodiging.

Maak een afspraak

Aanvraag in het stadskantoor

Je komt naar het stadskantoor, op afspraak.
Je krijgt onmiddellijk een bewijs van je inschrijving (‘bijlage 19’ en eventueel ook een ‘bijlage 8ter’).

Maak een afspraak

Wat breng je mee?
 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • Bewijs van inschrijving van de hogeschool of universiteit
  Voor KU Leuven en UCLL is dat een document waarop staat "To be used for registration at the 'bevolkingsdienst' of the city where you reside".
 • Bewijs van een ziekteverzekering die geldig is tijdens je volledige verblijf in België, liefst een Europese ziekteverzekeringskaart.
  Als je een ander bewijs van ziekteverzekering voorlegt, moet dat geldig zijn voor een lang verblijf in België en opgesteld zijn in of vertaald naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels. We aanvaarden geen reisverzekering.
 • Huurcontract (indien beschikbaar)
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
Je moet de originele documenten overhandigen. Documenten die je zelf digitaal ontvangen hebt, moet je in kleur afgedrukt meebrengen (je mag ze niet op je smartphone tonen

Verblijfskaart aanvragen

Verblijf je meer dan 1 semester in Leuven? Dan mailen we je een uitnodiging om een verblijfskaart aan te vragen.

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud: let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Bijlage 8ter
 • € 18 (cash of bankkaart)

Dossier vervolledigen

Als je tijdens je inschrijving geen of onvoldoende bewijs van inschrijving aan je onderwijsinstelling of van ziektekostenverzekering kon voorleggen, dan krijg je 3 maanden de tijd om je dossier te vervolledigen.

Hoe vervolledig je dossier?

1. Verzamel de documenten

Je voegt deze documenten toe aan je aanvraag (in pdf, 1 scan per document, in kleur):

 • Nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
 • Bijlage 19
 • De documenten die ontbreken in jouw dossier.

2. Vervolledig je dossier

We behandelen alleen volledige aanvragen.

Dien je documenten in

Wat gebeurt er nadat je alle documenten ingediend hebt?

 • We voegen de documenten toe aan je dossier.
 • Als je dossier volledig is, krijg je ten laatste 3 weken later per email een ‘bijlage 8ter’ als bewijs van je inschrijving. Als je meer dan 1 semester in Leuven verblijft, nodigen we je dan ook uit om een verblijfskaart aan te vragen.

Inschrijving als grensstudent

Hoe inschrijven?

Je komt naar het stadskantoor, op afspraak.

Zolang je het statuut van 'grensstudent' hebt, moet je je elk academiejaar opnieuw inschrijven in het stadskantoor. Je krijgt dan een nieuwe 'bijlage 33'.

Maak afspraak

Wat breng je mee?

 • Nationale identiteitskaart of paspoort
 • Eventuele vorige bijlage 33
 • Bewijs van inschrijving van de hogeschool of universiteit
  Voor KU Leuven en UCLL is dat een document waarop staat "To be used for registration at the 'bevolkingsdienst' of the city where you reside".
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Je adres in het buurland.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.